Nasze sprawy

Walne zebranie ROD Zacisze

W dniu 26 kwietnia 2014 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze naszego ogrodu.  Na zebraniu poruszono szereg spraw dotyczących ogrodu (m.in. sprawy remontu sieci energetycznej, miejsc parkingowych, jakości wody w studniach ogrodowych i szereg innych), podjęto uchwały finansowe i merytoryczne, zatwierdzono plan pracy Zarządu na najbliższy rok.
Podjęte uchwały znajdą się na tablicach ogrodowych oraz na naszej stronie internetowej w zakładce UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA.
Przypominamy, że zgodnie ze statutem PZD, podjęte uchwały obowiązują WSZYSTKICH działkowców naszego ogrodu.

 

 

Opłaty w 2014 roku

Na Walnym Zebraniu działkowców ROD "ZACISZE" w 26 kwietnia 2014 roku zostały ustalone i przyjęte płatności jak niżej na 2014 rok. Płatności można dokonać w kasie Zarządu lub przelewem na konto Naszego Ogrodu do 31 05 2014.