Opłaty w 2014 roku

Opłaty i składki w roku 2014 1. Składka członkowska (0,19zł/m2) 81,70zł 2. Opłata inwestycyjno remontowa 10,00zł 3. Składka na rzecz Ogrodu 78,30zł 4. Ekwiwalent na prace społeczno-użyteczne 3godz x 10,00zl/godz. 30,00zł 5 Opłata energetyczna Ogrodu 30,00zł R a z e m 230,00zł Opłaty energetyczne w roku 2014 1. Koszt 1 kWh 0,60zł Opłaty dla nowych członków 1. W p i s o w e 300zł 2. Opłata inwestycyjna 700zł R a z e m 1000zł