Aktualności

Ogłoszenie marzec 2017

Zarząd informuje, że pierwsze wiosenne posiedzenie Zarządu planowane jest na dzień 17 marca godz.1600

Jednocześnie Zarząd informuje że zgodnie z ustaleniami posiedzenia Zarządu, odbywać się będą w piątki po pierwszym i 15 każdego miesiąca w godz. od 1600 do 1730.

 Osoby które zalegają z płatnościami będą mogły uregulować swoje zobowiązania bezpośrednio w czasie posiedzenia Zarządu.

 Zarząd informuje że na koniec 2016 roku zgłoszone zostały rezygnacje z dzierżawy następujących działek 48, 102 i 103. Chętnych do uprawy działki z terenu Ustronia i okolic prosimy o kontakt z Zarządem.

 

2017-02-26 14:54
 
Ogłoszenie październik 2016

Zarząd informuje, że 21 października br. odbędzie się ostatnie planowe posiedzenie Zarządu w 2016

Wznowienie posiedzeń w marcu 2017.

2016-10-19 20:53
 
Rozliczenie energii od 15.06 do 15.09.2016

Rozliczenie zużycia energii elektrycznej od 15.06.2016 do 15.09.2016

Płatność do końca października br. - przelewem na konto ROD "ZACISZE"

lub w biurze Zarządu w czasie planowanych posiedzeń tj. 07.10 i 21.10.2016 w godzinach od 16 do 17  

2016-09-25 12:37
 
 

Zobacz nasze działki