Aktualności

Rozliczenie zużycia energii el na 15.06.2016
2016-06-20 10:00
 
Przegląd działek 25 czerwca 2016

                                  Uwaga !!!

Przegląd działek i ogrodu przesunięty na 02.07.2016.

Ogłoszenie

 

Zarząd ROD „Zacisze” informuje, że w dniu    25 czerwca (sobota) od godz. 1400 będzie prowadzony przegląd działek i ogrodu.

Prosimy w miarę możliwości o obecność na działce, natomiast działki posiadające ogrodzenie muszą być otwarte dla komisji

 

Zgodnie z przyjętym harmonogramem 15 czerwca br. będzie dokonany odczyt zużycia energii elektrycznej wykazana należność winna być wpłacona do końca lipca.

Prosimy o dokonywanie wpłat zaliczkowych za energię elektryczną przy okazji wnoszenia opłaty działkowej za 2016 r .

 

Zarząd przypomina o obowiązku wniesienia opłaty za 2016 rok, termin do końca czerwca br. jednocześnie informuje, że w najbliższym czasie można będzie dokonać wpłaty w dniu 17 czerwca w czasie posiedzenia Zarządu oraz 25 czerwca w czasie prowadzonego przeglądu działek.

Posiedzenia Zarządu w m-cu lipcu to 01 i 15 od godz. 1600

Zarząd informuje, że na chwile obecną zgłoszono rezygnację z dzierżawy działki nr 48 i 102

 

Ustroń dnia 03.06.2016r.                                                                              Zarząd ROD „ZACISZE”

2016-06-11 13:14
 
Walne Zebranie w dniu 14 maja 2016 godz 15:30
ZAWIADOMIENIE Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ZACISZE” w Ustroniu. ZAWIADAMIA że w dniu 14 maja 2016 r. pod WIATĄ na działce Zarządu ROD „ZACISZE” odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków naszego ogrodu Początek obrad Walnego Zebrania w l terminie o godz. 1530 W przypadku braku wymaganej ilości członków Walne Zebranie odbędzie się w II terminie o godz. 1600 Uchwały Walnego Zebrania odbytego w II terminie są ważne bez względu na liczbę członków Związku obecnych na zebraniu. Materiały sprawozdawcze Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD udostępnione są do wglądu w dniu 29.04.2016r. w godzinach 16-18 w Biurze Zarządu ROD „ZACISZE”
2016-04-24 15:32
 
 

Zobacz nasze działki