Aktualności

Przegląd VIII 2020

O g ł o s z e n i e

 Zarząd ROD „Zacisze” informuje,

że w dniu 07 sierpnia (piątek) od godz. 1500 będzie prowadzony przegląd działek - głównie w zakresie realizacji i wykonania zaleceń z ubiegłego roku.

 

Zarząd przypomina, że 30 czerwca upłyną termin płatności za 2020 rok

a za energię elektryczną 31 lipca,

za zaległe płatności od 1 lipca będą doliczane ustawowe odsetki.

 

W czasie przeglądu można będzie dokonywać zaległych płatności

w biurze Zarządu.

 

Zachęcamy do regulowania swoich zobowiązania przelewem

nr konta     BS 30 8129 0004 2001 0029 7989 0001

 

2020-07-28 09:44
 
Rozliczenie zużycia energii na 15.06.2020

Zuzycie energii elektrycznej od 15.09.2019 do 15.06.2020 roku zawiera plik Excel

Płatność za zużytą energię elektryczną do końca lipca br. przelewem lub w kasie Zarządu w czasie posiedzeń.

2020-06-19 18:11
 
Czerwiec 2020 -Ogłoszenie

O g ł o s z e n i e  - 05 czerwca 2020

 W związku z brakiem możliwości zwołania Walnego Zebrania (Uchwała nr 143/2020 z dnia 03 czerwca 2020 KZ PZD)          termin wnoszenia opłaty rocznej od działki w wysokości 300zł upływa z końcem czerwca br. Wpłaty można dokonywać przelewem na rachunek bankowy podany na naszej stronie internetowej WWW.rodzacisze.ox.pl lub bezpośrednio w kasie,   w czasie posiedzeń Zarządu. 

   Zarząd informuje, że działkowcy mogą wywozić bezpośrednio odpady segregowane na PSZOK w Ustroniu - poza terminami zbiórki podanymi na tablicach Naszego Ogrodu -  za darmo podając nr 6235 przypisany do ROD „ZACISZE”, - za dostarczone odpady zmieszane muszą zapłacić osobiście.

2020-06-06 10:44
 
 

Zobacz nasze działki