Aktualności

Terminy odbioru odpadów i miejscu składowania w 2020 roku

Składowanie odpadów w 2020 roku

Przed bramą przy ul. Dominikańskiej

w poniedziałek i rano w dniu zbiórki.

Przed bramą przy ul. Wspólnej w niedzielę wieczorem, poniedziałek i rano w dniu zbiórki.

Do końca października odpady będą odbierane we wtorki w wymienione dni miesiąca:

maj -       12 i   26

czerwiec   - 9 ; 23   i 30

lipiec     -   14 i 28

sierpień -   11 ; 25 i 31

wrzesień -   8 ; 22 i 29

październik - 13 i 27

2020-04-27 13:14
 
Odbiór worków do segregacji

O g ł o s z e n i e

 Zarząd informuje że najbliższe posiedzenie Zarządu planowane jest na 8 maj br. od godz. 1500.

 Następne spotkania Zarządu jak w latach ubiegłych czyli w pierwszy piątek miesiąca i piątek po 15 każdego miesiąca . Zmianie ulega godzina posiedzeń od 15 – 17.

Zarząd otrzymał worki brązowe na odpady biodegradowalne

w których można składować: trawę, liście, rozdrobnione gałęzie

nie można wrzucać: ziemi, kamieni, korzeni i odpadów segregowanych oddzielnie.

 

Worki będą wydawane do posiedzenia Zarządu w dniu 08.05.2020 przez każdego członków Zarządu jeśli jest na działce, później w czasie każdego posiedzenia Zarządu w biurze Zarządu.

 Zarząd zwraca się do wszystkich działkowców o przestrzeganie terminów i miejsca wystawiania worków z odpadami (obowiązkowo zawiązanych),

zgodnie z umieszczonymi informacjami na talicach i miejscach składowania.

 Ustroń dnia 25.04.2020 r.                                                                  

2020-04-25 14:03
 
Zbiórka gabarytów

O g ł o s z e n i e

 Zarząd informuje o zbiórce

odpadów wielkogabarytowych

organizowanej przez Urząd Miasta w Ustroniu:

 mebli, wykładzin, elementów stolarki drzwiowej i okiennej, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, złomu.

w dniu 05 maja (wtorek) br.

Miejsce składowania ustala się obok bramy wjazdowej przy ul. Wspólnej (w dniu zbiórki do godz. 700 lub w dniach poprzedzającym zbiórkę, ale nie wcześniej niż od 2 maja).

 

Bezwzględnie zakazuje się wystawiania worków z innymi odpadami.

 

Ustroń dnia 21.04.2020 r.                                                                      Zarząd ROD „ZACISZE”

2020-04-25 11:23
 
 

Zobacz nasze działki