Aktualności

Rozliczenie zużycia energii na 15.06.2020

Zuzycie energii elektrycznej od 15.09.2019 do 15.06.2020 roku zawiera plik Excel

Płatność za zużytą energię elektryczną do końca lipca br. przelewem lub w kasie Zarządu w czasie posiedzeń.

2020-06-19 18:11
 
Czerwiec 2020 -Ogłoszenie

O g ł o s z e n i e  - 05 czerwca 2020

 W związku z brakiem możliwości zwołania Walnego Zebrania (Uchwała nr 143/2020 z dnia 03 czerwca 2020 KZ PZD)          termin wnoszenia opłaty rocznej od działki w wysokości 300zł upływa z końcem czerwca br. Wpłaty można dokonywać przelewem na rachunek bankowy podany na naszej stronie internetowej WWW.rodzacisze.ox.pl lub bezpośrednio w kasie,   w czasie posiedzeń Zarządu. 

   Zarząd informuje, że działkowcy mogą wywozić bezpośrednio odpady segregowane na PSZOK w Ustroniu - poza terminami zbiórki podanymi na tablicach Naszego Ogrodu -  za darmo podając nr 6235 przypisany do ROD „ZACISZE”, - za dostarczone odpady zmieszane muszą zapłacić osobiście.

2020-06-06 10:44
 
Terminy odbioru odpadów i miejscu składowania w 2020 roku

Składowanie odpadów w 2020 roku

Przed bramą przy ul. Dominikańskiej

w poniedziałek i rano w dniu zbiórki.

Przed bramą przy ul. Wspólnej w niedzielę wieczorem, poniedziałek i rano w dniu zbiórki.

Do końca października odpady będą odbierane we wtorki w wymienione dni miesiąca:

maj -       12 i   26

czerwiec   - 9 ; 23   i 30

lipiec     -   14 i 28

sierpień -   11 ; 25 i 31

wrzesień -   8 ; 22 i 29

październik - 13 i 27

2020-04-27 13:14
 
 

Zobacz nasze działki