Aktualności

Ogłoszenie o zbiórce odpadów komunalnych i nałożonych przez UM opłatach

Poniżej pełny tekst informacji o zbórce i miejscu składowania odpadów komunalnych oraz nałożonych przez Urząd Miasta oplatach na działkowców i terminie wnoszenia tej oplaty.

2017-07-28 14:33
 
Uchwały V 2017

O g ł o s z e n i e

 

Zarząd informuje wszystkich działkowców o obowiązujących uchwałach podjętych przez Walne Zebranie w dniu 13 maja 2017r.

 

uchwała nr 7/17

w sprawie wyłączenia energii elektrycznej do działek w przypadku zaległości w opłatach za energię elektryczną powyżej 1 miesiąca i kwoty zaległej powyżej 10zł oraz dokonania wpłaty 25zł za ponowne włączenie energii elektrycznej.

uchwała nr 8/17

w sprawie zakazu wszelkich prac przy użyciu kosiarek, szlifierek, pił w niedziele i święta a w dni wolne głównie w soboty od godz. 15 jeśli na sąsiednich działkach odbywają się spotkania rodzinne.

 Ustroń 03.06.2017 r. 

2017-06-10 11:22
 
Przegląd VI 2017

Ogłoszenie

 Zarząd ROD „Zacisze” informuje,

że w dniu 24 czerwca (sobota) od godz. 1100 będzie prowadzony przegląd działek i ogrodu.

 

Dla tych działkowców którzy nie wnieśli jeszcze opłaty ogrodowej za 2017 rok Zarząd przypomina, że najbliższy termin w którym można będzie dokonać płatności to 16 czerwca br. od godz. 1600 oraz w czasie prowadzonego przeglądu w dniu 24 czerwca br. w biurze Zarządu.

Można także uregulować swoje zobowiązania przelewem nr konta

BS 30 8129 0004 2001 0029 7989 0001

 

Prosimy o obecność na działkach w czasie przeglądu.

2017-06-10 11:17
 
 

Zobacz nasze działki