Aktualności

Informacja Zarządu ROD

W związku z koronawirusem Zarząd zawiesza swoje  posiedzenia w Biurze Zarządu.

O wznowieniu Zarząd powiadomi na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej.

 

2020-03-30 11:48
 
KORONAWIRUS

 Uchwała nr 60/2020 z dnia 26 marca 2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców

w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń w zasadach korzystania z działek w ROD i dostępu do terenów i infrastruktury ROD

Pełna treść Ucwały na stronie www.pzd

2020-03-30 11:27
 
Ogłoszenie listopad 2019

O g ł o s z e n i e

 Zarząd informuje, że 8 listopada br. będzie ostatnim planowanym posiedzeniem Zarządu przed przerwą zimową.

Wznowienie planowych posiedzeń w marcu 2020r. 

Osoby które zalegają z płatnościami będą mogły uregulować swoje zobowiązania 18.10 lub 8.11 w czasie posiedzenia Zarządu a także przelewem lub w banku.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z ustaleniami od 01 grudnia 2019 do 01 marca 2020 nastąpi wyłączenie prądu do altan, za wyjątkiem tych działek gdzie są uregulowane wszystkie należności i wpłacona została zaliczka w wysokości 100zł.

 Zarząd zwraca się z prośbą do wszystkich działkowców o zamykanie bram i zwracanie uwagi na osoby obce w Ogrodzie.

2019-11-05 09:41
 
 

Zobacz nasze działki