Aktualności

Rozliczenie zużycia energii
Ilość zużytej energii od 15.06 2020 do 15.09.2020r.
należna kwota (wraz z zaległością) płatna do końca października br.
               
Nr działki Stan licznika na 15.06.2018 Stan licznika na 15.06.2020 Stan licznika na 15.09.2020 Ilość zużytych kWh Kwota do zapłaty Inne zaległości Adnotacje
1   930 964 34        20,40 zł    
2   531 549 18        10,80 zł    
3   196 210 14          8,40 zł        9,00 zł  
4   45 48 3          1,80 zł    
5   18 18 0              -   zł    302,40 zł  
6   168 187 19        11,40 zł    
7   2170 2334 164        98,40 zł    
8   189 198 9          5,40 zł    
9   1566 1762 196        117,60 zł    
10   229 239 10          6,00 zł    
11   80 87 7          4,20 zł    
12   386 417 31        18,60 zł    300,00 zł  
13   15 15 0              -   zł    
14   10 12 2          1,20 zł        1,80 zł  
15   776 851 75        45,00 zł    
16   96 101 5          3,00 zł    
17   19 24 5          3,00 zł    301,20 zł  
18   321 461 140        84,00 zł    
19   26 28 2          1,20 zł    
20   203 211 8          4,80 zł      19,80 zł  
21   150 162 12          7,20 zł    
22   258 437 179        107,40 zł    300,00 zł  
23   74 80 6          3,60 zł    
24   30 32 2          1,20 zł    
25   1232 1256 24        14,40 zł    
26   45 45 0              -   zł    
27   1761 1903 142        85,20 zł    
28   2035 2513 478        286,80 zł    
29   944 1039 95        57,00 zł    
30   82 147 65        39,00 zł    
31   5213 5324 111        66,60 zł    
32   604 665 61        36,60 zł    
33   106 125 19        11,40 zł    
34   558 558 0              -   zł    
35   229 247 18        10,80 zł    
36   3370 3728 358        214,80 zł    
37   654 781 127        76,20 zł    
38   443 449 6          3,60 zł    
39   78 80 2          1,20 zł    
40   2587 2878 291        174,60 zł    
41   2487 2855 368        220,80 zł    
42   2627 2842 215        129,00 zł    
43   2621 2775 154        92,40 zł    123,80 zł  
44   524 595 71        42,60 zł    
45   383 443 60        36,00 zł    
46   748 1021 273        163,80 zł    
47   1406 1512 106        63,60 zł    
48   447 660 213        127,80 zł    187,20 zł  
49   218 244 26        15,60 zł    
50   171 182 11          6,60 zł    
51   2265 2456 191        114,60 zł    
52   51 62 11          6,60 zł    
53   157 165 8          4,80 zł      12,00 zł  
54   44 202 158        94,80 zł    
55   1061 1241 180        108,00 zł    
56   5 5 0              -   zł    
57   3719 3968 249        149,40 zł    
58   389 438 49        29,40 zł      30,80 zł  
59   489 537 48        28,80 zł    
60   67 68 1          0,60 zł    
61   181 198 17        10,20 zł    
62   62 76 14          8,40 zł      30,60 zł  
63   168 185 17        10,20 zł    
64   12 14 2          1,20 zł    
65   79 90 11          6,60 zł    
66   228 238 10          6,00 zł        4,80 zł  
67   2681 2952 271        162,60 zł    
68   125 131 6          3,60 zł    
69   31 35 4          2,40 zł    
70   99 107 8          4,80 zł    
71   88 93 5          3,00 zł        5,40 zł  
72   1192 1286 94        56,40 zł    
73   28 29 1          0,60 zł        8,40 zł  
74   2042 2174 132        79,20 zł    
75   655 670 15          9,00 zł    
76   74 77 3          1,80 zł        1,20 zł  
77   198 219 21        12,60 zł    
78   89 93 4          2,40 zł    
79   121 128 7          4,20 zł    
80   1434 1562 128        76,80 zł    
81   1137 1273 136        81,60 zł    
82   44 50 6          3,60 zł    
83   136 144 8          4,80 zł    
84   117 126 9          5,40 zł        7,20 zł  
85   33 38 5          3,00 zł    
86   3989 4328 339        203,40 zł    
87   1652 1742 90        54,00 zł    
88   408 437 29        17,40 zł    
89   38 39 1          0,60 zł    302,40 zł  
90   66 74 8          4,80 zł    
91   771 834 63        37,80 zł    
92   810 922 112        67,20 zł    
93   676 744 68        40,80 zł    
94   411 484 73        43,80 zł    
95   1102 1239 137        82,20 zł    
96   126 132 6          3,60 zł    
97   275 376 101        60,60 zł    
98   106 112 6          3,60 zł    307,80 zł  
99   82 86 4          2,40 zł        1,80 zł  
100   186 197 11          6,60 zł      15,60 zł  
101   868 973 105        63,00 zł      61,80 zł  
102   20 21 1          0,60 zł    324,60 zł  
103   979 1052 73        43,80 zł    
104   6 6 0              -   zł    
105   31 36 5          3,00 zł    
106   71 77 6          3,60 zł    
107   7 7 0              -   zł    
108   238 248 10          6,00 zł    
109   1690 1814 124        74,40 zł    
110   684 750 66        39,60 zł      31,20 zł  
111   3 3 0              -   zł    
2020-09-21 09:01
 
Przegląd VIII 2020

O g ł o s z e n i e

 Zarząd ROD „Zacisze” informuje,

że w dniu 07 sierpnia (piątek) od godz. 1500 będzie prowadzony przegląd działek - głównie w zakresie realizacji i wykonania zaleceń z ubiegłego roku.

 

Zarząd przypomina, że 30 czerwca upłyną termin płatności za 2020 rok

a za energię elektryczną 31 lipca,

za zaległe płatności od 1 lipca będą doliczane ustawowe odsetki.

 

W czasie przeglądu można będzie dokonywać zaległych płatności

w biurze Zarządu.

 

Zachęcamy do regulowania swoich zobowiązania przelewem

nr konta     BS 30 8129 0004 2001 0029 7989 0001

 

2020-07-28 09:44
 
Rozliczenie zużycia energii na 15.06.2020

Zuzycie energii elektrycznej od 15.09.2019 do 15.06.2020 roku zawiera plik Excel

Płatność za zużytą energię elektryczną do końca lipca br. przelewem lub w kasie Zarządu w czasie posiedzeń.

2020-06-19 18:11
 
 

Zobacz nasze działki