Aktualności

Walne Zebranie

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ZACISZE” w Ustroniu.

 ZAWIADAMIA

 że w dniu 13 maja 2017 r. pod WIATĄ na działce Zarządu ROD „ZACISZE”

odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków naszego ogrodu

Początek obrad Walnego Zebrania w l terminie o godz. 1530

W przypadku braku wymaganej ilości członków Walne Zebranie odbędzie się w II terminie o godz.   1600

Uchwały Walnego Zebrania odbytego w II terminie są ważne bez względu na liczbę członków Związku obecnych na zebraniu.

Materiały sprawozdawcze Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD udostępnione są do wglądu w dniu 05.05.2017r. w godzinach 16-18    w Biurze Zarządu ROD „ZACISZE”

2017-04-27 09:15
 
Zbiurka odpadów gabarytowych

Ogłoszenie

 Zarząd informuje o zbiórce organizowanej przez Urząd Miasta w Ustroniu:

odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, złomu

w dniu 24 kwietnia (poniedziałek) br.

Miejsce składowania ustala się przed bramą wjazdową przy ul. Wspólnej (w dniu zbiórki lub w dniu poprzedzającym zbiórkę).

2017-04-12 16:27
 
Ogłoszenie marzec 2017

Zarząd informuje, że pierwsze wiosenne posiedzenie Zarządu planowane jest na dzień 17 marca godz.1600

Jednocześnie Zarząd informuje że zgodnie z ustaleniami posiedzenia Zarządu, odbywać się będą w piątki po pierwszym i 15 każdego miesiąca w godz. od 1600 do 1730.

 Osoby które zalegają z płatnościami będą mogły uregulować swoje zobowiązania bezpośrednio w czasie posiedzenia Zarządu.

 Zarząd informuje że na koniec 2016 roku zgłoszone zostały rezygnacje z dzierżawy następujących działek 48, 102 i 103. Chętnych do uprawy działki z terenu Ustronia i okolic prosimy o kontakt z Zarządem.

 

2017-02-26 14:54
 
 

Zobacz nasze działki