Historia ogrodu

Historia ROD „ZACISZE” w Ustroniu

Naczelnik Miasta Ustroń Włodzimierz Gołkowski  w dniu 12 marca 1981 r. wydał decyzję o przekazaniu terenu w Hermanicach Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze” na ogrody działkowe, już w następnym dniu odbyło się ich przekazanie, a niespełna dwa tygodnie później – bo 24 marca – w świetlicy Spółdzielni przy ul. Cieszyńskiej odbyło się pierwsze zebranie przyszłych działkowiczów. Obecnych było ponad 100 osób. Już 3 kwietnia 1981 r. powołana została Komisja Koordynacyjna Ogródków Działkowych, która teren wielkości 57264 m2 podzieliła na 106 działek o wymiarach 16*25 m i powierzchni 4 arów. Komitet Organizacyjny Pracowniczych Ogródków Działkowych w Ustroniu – Hermanicach zorganizował drugie spotkanie działkowców w dniu 9 kwietnia 1981 r. Każdy właściciel upragnionego gruntu wnosił wpisowe w wysokości 1000 zł. Spółdzielni Kółek Rolniczych z Ustronia – Poniwca zlecono orkę terenu w dniu 23 kwietnia, zaś w maju pomierzono i opalikowano poszczególne działki, aby w czerwcu pełni werwy „gazdowie” zabrali się do pracy. Ukonstytuował się Komisaryczny Zarząd POD „Zacisze”, który został powołany z woli naczelnika miasta z udziałem przedstawicieli zarządu wojewódzkiego w dniu 2 lutego 1982 r. i komisje wspomagające -  dzień później: szacunkowa, inwentaryzacyjna i zagospodarowania terenu, fachowa i instruktorska oraz gospodarcza. Z dniem 24 maja tegoż roku powołano komisję rewizyjną, rozjemczą i kulturalno – oświatową. Powołano również sekretarza zarządu i skarbnika. 26 marca 1983 roku powstał nowy Zarząd „ z powszechnej woli działkowców”. Pusty teren zaczęły zapełniać altanki. Jako pierwsi swe marzenia zrealizowali: Jan Kotela, Teresa i Cezary Wójcikowie, Jan Ferdyn, potem Stanisław Początek i Edward Pękowski. W następnym roku, tj. 15 maja 1983 ruszyła akcja grodzenia terenu Ogrodu ogrodzeniem z siatki. Prace wykonano  w czynie społecznym i zamknęły się w kwocie 835464 zł. Dzięki dobrej organizacji pracy i ofiarności działkowiczów zaoszczędzono aż 778000 zł. Całość prac zakończono w 1985 roku. Przyszła też pora na poprawienie estetyki Ogrodu. Domków przybywało, warzywa plonowały, drzewka i krzewy rosły i owocowały, ale działki były smutne, bo nie było dość miejsca dla kwiatów. Dlatego nawiązując do zasad dobrego gospodarowania, Zarząd postanowił zwęzić zbyt szerokie alejki, a uzyskany tym sposobem grunt  przeznaczyć na rabaty kwiatowe. Wiosną 1984 roku Rudolf Małysz, Jan Cupek i Adam Kędzior wytyczyli alejki i rabaty. W drugiej połowie tegoż roku skarbnik Ogrodu rozprowadzał wśród działkowców tabliczki z numerami działek, które umieszczano na altankach. Latem w czynie społecznym, pod czujnym okiem Zarządu, powstał plac zabaw wyposażony w huśtawki i piaskownicę. Mniej więcej w tym samym czasie Zarząd nabył wysłużony barak, który po adopcji miał być biurowcem. Uroczyste otwarcie planowano na lato 1985 roku. Jak wyglądało zagospodarowanie Ogrodu po czterech latach użytkowania? Tak  dowcipnie opisał w kronice Cezary Wójcik:
„ Mam już cztery lata. Zabudowano mnie 64-ma altanami. Widocznie moi opiekunowie kochają betony, gdyż większość altan to cegła i beton. Jest mi smutno i… duszno. Obsadzono mnie 394 jabłoniami,154 gruszami,149 wiśniami, 113 śliwami, 70 czereśniami, 33 brzoskwiniami, 11 morelami i 7 orzechami. Pielęgnuje się 1035 krzewów porzeczek, 614 agrestów, 47 leszczyn, 22 krzewy winorośli. Moim …bardzo smakują owoce truskawek i poziomek, rosnących na powierzchni 2780 m2. Najbardziej gaździny i gazdowie lubią zieleninę i korzenie, skoro warzywami obsiewają  mnie na 18610 m2 . Sprezentowali mi 477 krzewów róż, 64 krzewy i 36 drzew ozdobnych. Kwiaty posadzono tylko na 2290m2 – czym mam się cieszyć?  Dają mi pić z 41 studni, a gdy susza – męczy mnie pragnienie.”                                                            
       W lutym (19,21,29) i marcu (5,7) 1985 roku  zorganizowano dla użytkowników działek szkolenie fachowe z zakresu uprawy i zagadnień statutowych, które przeprowadzili: inż. Jan Sztefek i mgr inż. Stefania Skrzydlewska. Kurs ukończyło 61 działkowiczów. Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w dniu 21marca 1985 roku podjęto uchwałę o krawężnikowaniu kwater działkowych. Prace były realizowane społecznie, zaś planowany koszt wynieść miał  820 000 zł. Przedsięwzięcie rozpoczęto 4 lipca pod kierunkiem Jana Cupka i Czesława Soleckiego. W 1986 roku w ramach wiosenno – letnich porządków przeprowadzono malowanie ogrodzenia. Koszt prac wyniósł 186 940 zł. 19 września 1988 r. Zarząd POD, mając na względzie dobro członków PZD, zdecydował przeznaczyć na nowe działki teren dotychczas planowany pod pasiekę i hodowlę królików.  Rok 1989 to rok elektryfikacji działek. 26 sierpnia wykonano pierwsze wykopy pod słupy energetyczne. Zakupione słupy pochodziły z rozbiórki. Kierownictwo nad pracami objął Jerzy Bujok – elektryk. Kosztorys elektryfikacji kształtował się następująco: w 1989 r. zabezpieczono 11000 000 zł, wdano 5 000 000 zł i tym samym zaoszczędzono 6 000 000 zł. W 1990 r. zaplanowano 53 000 000 zł, a wydano 11 000 000 zł, zaś w 1991 r. wydano 26 000 000 zł. Uzyskując „trafo”  nieodpłatnie, obniżono koszt o około 40 000 000 zł. Ponieważ „biurowiec” zarządu nie był w stanie pomieścić większej ilości ludzi, którzy gromadzili się na zebraniach sprawozdawczych lub sprawozdawczo – wyborczych, (korzystano wówczas z gościnności POD „Wypoczynek”), na potrzeby Ogrodu od Jadwigi Jaszowskiej w 1995 roku zakupiono altankę za 7 000 zł. Jednocześnie zdecydowano by teren, który pierwotnie przeznaczono pod budowę świetlicy, zagospodarować na trzy dodatkowe działki dla działkowiczów. Lato 1997 r. przeminęło pod znakiem prac remontowych  altany będącej siedzibą Zarządu i służącą mu obecnie.  Ponieważ działkowicze  wymienili rowery na samochody, Zarząd zdecydował, aby stworzyć parking wewnętrzny, na którym można było bezpiecznie zostawić  pojazdy. Pierwotny plac zabaw dla milusińskich został przesunięty na dawne miejsce „biurowca”, natomiast parking usytuowano na jego miejscu. W ubiegłym roku (tzn. w 2010) Zarząd postanowił powiększyć jego powierzchnię, bo ilość chętnych do spędzania weekendów i urlopów na działkach rośnie, a i działkowiczów spoza Ustronia przybywa.  Nie ma się co dziwić, bo ROD „Zacisze”  jest dobrze zagospodarowany, ale nadal pracy nie zabraknie dla chętnych.                                  
      Ogród zdobywał nagrody: w konkursie na najpiękniejszy ogród działkowy województwa w 1987 roku zdobył III miejsce, zaś w1989 roku – II miejsce, a w 1993 roku Sekretariat Krajowej Rady PZD w konkursie „Przodujący Pracowniczy Ogród Działkowy w Kraju w 1993 r.”  w kategorii: za działalność ogrodu  na rzecz środowiska przyznał POD ”Zacisze” nagrodę specjalną składającą się z 3-ech opryskiwaczy KWAZAR, 160 opakowań ziołowych środków ochrony roślin, zestawu cebul kwiatowych, 2 zestawów narzędzi ogrodniczych i zestawu książek o łącznej wartości  4 500 000 zł. W 1998 r. zdobył wyróżnienie w II Miejskim Konkursie Na Najładniej Utrzymany Teren Zielony. Za wzorowe prowadzenie działek nagrody zdobywali również działkowicze indywidualnie.
    Na terenie  Ogrodu zdarzały się również kradzieże. Pierwsze takie zdarzenie miało miejsce nocą z 13 na 14 lipca 1985 roku. Sprawcy włamali się do 7-miu altanek i zrabowali liczne narzędzia ogrodnicze i sprzęty. Ponownie odwiedzili działki w 1994 roku i dokonali drobnych kradzieży. W roku 2000 wandale rozpruli siatkę  w świeżo zainstalowanej bramie wjazdowej na plac zabaw i parking wewnętrzny, a z 20/21 czerwca 2001 r. na działki zawitali złodzieje, którzy włamali się do pięciu altan i ukradli elektronarzędzia i sprzęt działkowy.
    Życie działkowiczom utrudniała również pogoda, a właściwie nadmiar opadów. Ulewne lipcowe deszcze w 1985 roku zmieniły działki w rozlewiska. „ Znacznie ucierpiały ogórki, pomidory i kwiaty”. Lato 1997 roku też minęło pod znakiem powodzi. Takiej wody jeszcze nie było. Ucierpiały nie tylko plony, ale i altany, pozalewane były piwnice, przeciekały dachy. We znaki dał się nam również ubiegły rok ( wiosna 2010 r.). Długotrwałe ulewy zamieniły niektóre miejsca na terenie Ogrodu w rozlewiska nie do pokonania. Woda utrzymywała się przez kilka dni, z czego cieszyły się dzikie kaczki, które z upodobaniem i bez strachu  pływały tam, gdzie zwykle były alejki i uprawy działkowiczów. 

 

    Posiadane dokumenty i notatki pozwoliły odtworzyć pełne składy Zarządów i zmiany, jakie w nich zachodziły na przestrzeni minionych 30-stu lat. Jest to bardzo ważny przyczynek do całościowej historii naszego Ogrodu i do tego, aby pamiętać o tych, którzy wnieśli wkład w jego rozwój i funkcjonowanie, angażując się w społeczną pracę w jego organach. Bez nich nie byłoby inwestycji, które powstały  po znacznie niższych kosztach i które na stałe wpisały się w historię naszego Ogrodu. Praca prezesów, skarbników, sekretarzy gospodarzy, księgowych i członków zarządu, to często praca niewymierna, bez której nasz Ogród nie zdobywałby nagród  nie tylko w konkursach miejskich, ale i na szczeblu wojewódzkim i krajowym.

ZARZĄDY PRACOWNICZEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO
„ZACISZE” okresu 30-LECIA  1981 - 2011
 

17.03.1980 r. – Urząd Miasta w Ustroniu przekazuje do SM „Zacisze”, FSM Skoczów -  Ustroń, Budopol w Ustroniu, PSS Ustroń, KO nr 4 informację o posiadaniu terenu na działki pracownicze.

12.03.1981 r. – Urząd Miasta w Ustroniu przekazuje teren w Hermanicach przy ul. Goleszowskiej na działki pracownicze.

07.04.1981 r. – Naczelnik Miasta Włodzimierz Gołkowski na wniosek SM „Zacisze” powołuje komitet organizacyjny ds. koordynacji działań w zakresie przygotowania terenu do zagospodarowania w składzie:
Zygmunt Smolorz – przewodniczący
Jadwiga Jaszowska, Karol Kostka, Jan Cupek

02.02.1982 r. – Naczelnik Miasta Ustroń z udziałem przedstawicieli Zarzadu Wojewódzkiego PZD w Bielsku – Białej powołuje komisaryczny zarząd POD „Zacisze” w składzie:
Zygmunt Smolorz – przewodniczący
Hipolit Gołda – v-ce przew.
Ryszard Zygmański – sekretarz
Stanisław Początek- członek
Waldemar Mikołajczyk – członek

26.03.1983 r. – zebranie sprawozdawcze POD „ Zacisze” wybrało zarząd w składzie:
Waldemar Mikołajczyk – prezes
Ireneusz Kwiatkowski – v-ce prezes
Barbara Krysta – sekretarz
Cezary Wójcik – skarbnik
Józef Mazur – gospodarz
Edward Pękowski – komisja gospodarcza
Stanisław Dryja – komisja inwentaryzacyjna
Paweł Rembiesz – komisja kulturalno – oświatowa
Jan Ferdyn – komisja szacunkowa
Anna Kwiatkowska – księgowa
Piotr Kluska – przew. Komisji rewizyjnej
Józef Górka – członek komisji rewizyjnej

12.03.1984 r. – Zebranie sprawozdawczo – wyborcze POD „ Zacisze” w Ustroniu wybiera zarząd w składzie:
Józef Górka – prezes
Zbigniew Gil – v-ce prezes ds. inwestycji
Rudolf Młysz – v-ce prezes d. socjalno –gospodarczych
Barbara Krysta – sekretarz
Cezary Wójcik – skarbnik
Józef Mazur – gospodarz
Andrzej Szczśniewski – zagosp. Działek
Jan Cupek – inwestycje
Hipolit Gołda – komisja szacunkowa
Adam Kędzior – członek
Anna Kwiatkowska – księgowa
Komisja Rewizyjna:                                    Komisja Rozjemcza:
Alicja Pękowska                                        Ireneusz Kwiatkowski   
Ewa Turkowska                                         Krystyna Hann                 
Józef Gajewski                                           Ryszard Zygmański
Stanisław Początek                                     Jan Sznapka
Stefania Goj                                               Jan Konicki

06.01.1986 r. – Cezary Wójcik składa rezygnację z pełnionej funkcji skarbnika i członka zarządu pozostając kronikarzem ogrodu

20.01.1986 r. – Wanda Kubok zostaje dokooptowana do składu zarządu i obejmuje funkcję sekretarza       
Barbara Krysta obejmuje funkcję skarbnika

13.03.1986 r. – Hipolit Gołda zostaje odwołany ze składu zarządu
Józef Bielecki  zostaje dokooptowany do składu zarządu

15.09.1986 r. – Anna Kwiatkowska rezygnuje z funkcji księgowej

06.10. 1986 r. – Barbara Kapicka przejmuje obowiązki księgowej

W październiku 1986 r. – Jan Cupek zmarł

09.04 1987 r. – Henryk Nowak uzupełnia skład zarządu

24.03.1988 r. – zebranie sprawozdawczo – wyborcze POD „Zacisze” w Ustroniu wybiera zarząd w składzie:
Józef Górka - prezes
Jan Grzesiak – v-ce prezes
Barbara Krysta – skarbnik
Anna Kajetanowicz – sekretarz
Józef Mazur – gospodarz
Członkowie zarządu:
Wanda Drozd
Józef Białecki
Adam Kędzior
Jerzy Bujok
Jerzy Ochman
Wanda Kubok
Robert Bobek
Komisja Rewizyjna:                                               Komisja Rozjemcza:
Zbigniew Szczotka – przew.                                  Ireneusz Kwiatkowski – przew.
Józef Gajewski                                                      Edward Pękowski
Edward Kaleta                                                      Ryszard Zygmański
Leokadia Marciniak                                               Henryk Nowak
Bronisław Karzełek                                               Andrzej Szcześniewski

04.04.1989 r. – Robert Bobek odwołany ze składu zarządu

15.02.1990 r. – zmarł Ireneusz Kwiatkowski
Henryk Nowak - obejmuje funkcję  przew. Komisji rozjemczej

02.04.1992 r. – zebranie sprawozdawczo – wyborcze POD „ Zacisze” wybiera zarząd w składzie:
Józef Białecki – prezes
Józef Górka – v-ce prezes
Barbara Krysta – skarbnik
Zofia Mikołajczyk – sekretarz
Józef Mazur – gospodarz
Członkowie:
Jan Grzesiak
Adam Kędzior
Jerzy Bujok
Edward Pękowski
Irena Wińczyk
Komisja Rewizyjna:                                                    Komisja Rozjemcza:
Zbigniew Szczotka – przew.                                        Henryk Nowak – przew.      
Barbara Bugaj                                                             Jadwiga Jaszowska
Leokadia Marciniak                                                    Cezary Wójcik

15.04.1993 r. – zebranie sprawozdawcze POD „Zacisze”
Józef Białecki – składa rezygnację z funkcji prezesa i członka zarządu
Jerzy Bujok – powołany na funkcję prezesa zarządu        
Irena Wińczyk – odwołana ze składu zarządu
Czesław Barnaś
Ryszard Gałka – dokooptowany do składu zarządu
Józef Łukasik
Tadeusz Cholewa – dokooptowany do komisji rozjemczej

11.04.1994 r. – Barbara Kapicka – rezygnuje z funkcji księgowej
Janina Bujok – zastaje powołana do pełnienia funkcji księgowej

20.04.1995 r. –zebranie sprawozdawcze POD „Zacisze”
Jerzy Bujok w dniu 03.04.1995 r. rezygnuje na posiedzeniu zarządu z funkcji prezesa i członkostwa w PZD w związku z zakupem domu z ogrodem.
Józef Górka – zostaje powołany na funkcję prezesa
                     
09.05.1996 r. – zebranie sprawozdawczo – wyborcze POD „Zacisze” w Ustroniu wybiera zarząd w składzie:
Józef Górka – prezes
Edward Pękowski – v-ce prezes
Barbara Krysta – skarbnik
Zofia Mikołajczyk – sekretarz
Hipolit Gołda – gospodarz
Członkowie:
Mirosław Wińczyk
Mirosław Kożdoń
Tadeusz Micuń
Janina Zygmańska
Jerzy Ochman
Komisja Rewizyjna:                                                         Komisja Rozjemcza:
Barbara Jaworowska – przew.                                         Krystyna Hann – przew.
Stefania Goj                                                                     Adam Kędzior
Elżbieta Maślanka                                                            Józef Mazur                        
Bogusław Puczek                                                             Danuta Gałka

19.08.1996 r. – Jerzy Ochman – zrezygnował z członka zarządu

01.06.1998 r. – Hipolit Gołda – zrezygnował z członka zarządu i z funkcji gospodarza
Mirosław Kożdoń – zostaje gospodarzem ogrodu

16.05.2001 r. – zebranie sprawozdawczo – wyborcze POD „Zacisze”, w którym uczestniczy Prezes Okręgu Śląskiego – Jerzy Leśniak, wybiera nowy zarząd:
Tadeusz Micuń – prezes
Mirosław Kożdoń – v-ce prezes
Józef Górka – sekretarz
Jan Lapczyk – gospodarz
Członkowie:
Edward Pękowski
Mirosław Wińczyk
Bogusław Drukała
Zofia Mikołajczyk – skarbnik
Janina Bujok - księgowa
Komisja Rewizyjna:                                                      Komisja Rozjemcza:
Barbara Jaworowska- przew.                                       Krystyna Hann – przew.
Stefania Goj                                                                  Adam Kędzior
Elżbieta Maślanka                                                         Piotr Kisiel
Wanda Legierska                                                          Halina Mateja
Janina Zygmańska                                                         Małgorzata Kozok

30.06.2002 r. – zmarł Józef Górka – wieloletni Prezes Ogrodu, którego pożegnano 03.07. 2002 r.      

31.05.2003 r. – walne zebranie sprawozdawcze PZD „Zacisze”  z  udziałem gości honorowych: Jerzego Leśniaka – Prezesa Okręgu Śląskiego PZD i  Andrzeja Dutki – Kierownika Delegatury PZD w Bielsku- Białej

20.09.2003 r. – uroczyście obchodzono Dzień Działkowca. Uroczystego otwarcia wiaty na działce Zarządu dokonał Jerzy Leśniak –Prezes Okręgu ŚląskiegoPZD

29.05.2004 r. – zebranie sprawozdawcze PZD „Zacisze” z udziałem Jerzego Leśniaka – Prezesa Okręgu Śląskiego PZD

29.04.2006 r. – walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze PZD „Zacisze” wybiera nowy zarząd w składzie:  
Tadeusz Micuń – prezes
Edward Pękowski – v-ce prezes
Krzysztof Gilecki – sekretarz
Emil Sadlik – gospodarz
Mirosław Wińczyk - członek
Zofia Mikołajczyk – skarbnik – członek zarządu
Janina Bujok – księgowa – członek zarządu
Komisja Rewizyjna:                                                  Komisja Rozjemcza:
Barbara Jaworowska – przew.                                  Krystyna Hann – przew.
Stefania Goj                                                              Adam Kędzior
Wanda Legierska                                                      Wiesława Górka
Urszula Lapczyk                                                        Barbara Heczko
Anna Kocoń                                                              Józef Gajewski

02.09.2006 r. – uroczyście obchodzono 25-lecie ROD „Zacisze” z udziałem zaproszonych gości: Ireneusza Szarca – Burmistrza Miasta Ustroń; Jerzego Leśniaka- Członka Prezydium Krajowej Rady, Prezesa Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD w Katowicach oraz Kazimierza Chmiela – Kierownika Delegatury Okręgowego Zarządu Śląskiego w Bielsku – Białej

08.05.2010 r. – walne zebranie sprawozdawczo –wyborcze ROD „Zacisze” wybiera nowy zarząd w składzie:
Edward Pękowski – prezes
Janina Barnaś – v-ce prezes
Krzysztof Gilecki – sekretarz
Stanisław Gierczak – gospodarz
Janina Bujok – księgowa – członek zarządu
Mirosław Wińczyk – elektryk – członek zarządu
Wanda Sadlik – członek zarządu
Anna Kocoń – członek zarządu
Zofia Mikołajczyk – skarbnik – wybrana uchwałą zarządu 1/2010
Komisja Rewizyjna:                                                        Komisja Rozjemcza:
Barbara Jaworowska – przew.                                        Krystyna Hann – przew.
Wanda Legierska                                                            Józef Gajewski
Monika Ismajłowicz                                                        Adam Kędzior
Wanda Drozd                                                                 Wiesława Górka
Stefania Goj                                                                    Barbara Heczko

Tak przedstawia się skład Zarządów od początku istnienia działek do dnia dzisiejszego -  tzn. jubileuszu 30-lecia istnienia Ogrodu.