Aktualności

 

Czerwiec 2020 -Ogłoszenie

2020-06-06 10:44

O g ł o s z e n i e  - 05 czerwca 2020

 W związku z brakiem możliwości zwołania Walnego Zebrania (Uchwała nr 143/2020 z dnia 03 czerwca 2020 KZ PZD)          termin wnoszenia opłaty rocznej od działki w wysokości 300zł upływa z końcem czerwca br. Wpłaty można dokonywać przelewem na rachunek bankowy podany na naszej stronie internetowej WWW.rodzacisze.ox.pl lub bezpośrednio w kasie,   w czasie posiedzeń Zarządu. 

   Zarząd informuje, że działkowcy mogą wywozić bezpośrednio odpady segregowane na PSZOK w Ustroniu - poza terminami zbiórki podanymi na tablicach Naszego Ogrodu -  za darmo podając nr 6235 przypisany do ROD „ZACISZE”, - za dostarczone odpady zmieszane muszą zapłacić osobiście.

 
 
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 20 Następna »