Zarząd i Komisje

11.05.2019 r. – walne zebranie sprawozdawczo –wyborcze ROD „Zacisze” wybiera zarząd w składzie:

Edward Pękowski – prezes
Janina Barnaś – v-ce prezes
Wanda Drozd – sekretarz - członek zarządu 
Janina Bujok –skarbnik – członek zarządu
 Małgorzata Małysz – członek zarządu

Komisja Rewizyjna:                                       
Monika Izmajłowicz – przew.                                       
Wanda Legierska                                         
Anna Kajetanowicz

 

Piotr Skóra – gospodarz