Informacja dla działkowców XI 2019

Informacja

dotycząca składowania odpadów

  

Zarząd pozyskał dodatkową ilość worków na składowanie odpadów.

Worki te można pobrać w Zarządzie w dniu posiedzenia lub u członków Zarządu.

 Zarząd jeszcze raz apeluje do wszystkich działkowców o wystawianie odpadów tylko w workach oznakowanych i w terminach ustalonych.