Odbiór worków do segregacji

O g ł o s z e n i e

 Zarząd informuje że najbliższe posiedzenie Zarządu planowane jest na 8 maj br. od godz. 1500.

 Następne spotkania Zarządu jak w latach ubiegłych czyli w pierwszy piątek miesiąca i piątek po 15 każdego miesiąca . Zmianie ulega godzina posiedzeń od 15 – 17.

Zarząd otrzymał worki brązowe na odpady biodegradowalne

w których można składować: trawę, liście, rozdrobnione gałęzie

nie można wrzucać: ziemi, kamieni, korzeni i odpadów segregowanych oddzielnie.

Worki będą wydawane do posiedzenia Zarządu w dniu 08.05.2020 przez każdego członków Zarządu jeśli jest na działce, później w czasie każdego posiedzenia Zarządu w biurze Zarządu.

Zarząd zwraca się do wszystkich działkowców o przestrzeganie terminów i miejsca wystawiania worków z odpadami (obowiązkowo zawiązanych),

zgodnie z umieszczonymi informacjami na talicach i miejscach składowania.

 Ustroń dnia 25.04.2020 r.