Zbiórka gabarytów

O g ł o s z e n i e 

Zarząd informuje o zbiórce

odpadów wielkogabarytowych

organizowanej przez Urząd Miasta w Ustroniu:

 mebli, wykładzin, elementów stolarki drzwiowej i okiennej, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, złomu.

w dniu 05 maja (wtorek) br.

Miejsce składowania ustala się obok bramy wjazdowej przy ul. Wspólnej (w dniu zbiórki do godz. 700 lub w dniach poprzedzającym zbiórkę, ale nie wcześniej niż od 2 maja).

 Bezwzględnie zakazuje się wystawiania worków z innymi odpadami.

 Ustroń dnia 21.04.2020 r.                                                                      Zarząd ROD „ZACISZE”