Ogłoszenie listopad 2019

O g ł o s z e n i e

 Zarząd informuje, że 8 listopada br. będzie ostatnim planowanym posiedzeniem Zarządu przed przerwą zimową.

Wznowienie planowych posiedzeń w marcu 2020r. 

Osoby które zalegają z płatnościami będą mogły uregulować swoje zobowiązania 18.10 lub 8.11 w czasie posiedzenia Zarządu a także przelewem lub w banku.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z ustaleniami od 01 grudnia 2019 do 01 marca 2020 nastąpi wyłączenie prądu do altan, za wyjątkiem tych działek gdzie są uregulowane wszystkie należności i wpłacona została zaliczka w wysokości 100zł.

 Zarząd zwraca się z prośbą do wszystkich działkowców o zamykanie bram i zwracanie uwagi na osoby obce w Ogrodzie.