Terminy odbioru odpadów i miejscu składowania w 2020 roku

Składowanie odpadów w 2020 roku

Przed bramą przy ul. Dominikańskiej

w poniedziałek i rano w dniu zbiórki.

Przed bramą przy ul. Wspólnej

w  niedzielę po południu, poniedziałek oraz rano w dniu zbiórki

Do końca października odpady będą odbierane we wtorki w wymienione dni miesiąca:

maj -       12 i   26

czerwiec   - 9 ; 23   i 30

lipiec     -   14 i 28

sierpień -   11 ; 25 i 31

wrzesień -   8 ; 22 i 29

październik - 13 i 27

 

Do końca października odpady będą odbierane we wtorki w wymienione dni miesiąca:

W pierwszym i trzecim wyznaczonym terminie miesiąca odbierane są tylko odpady biodegradowalne w workach brązowych, w drugim terminie odbierane są odpady biodegradowalne i odpady segregowane