Informacja Zarządu

O g ł o s z e n i e

 

Zarząd informuje, że 16 listopada br. będzie ostatnim planowanym posiedzeniem Zarządu przed przerwą zimową. Wznowienie posiedzeń w marcu 2019.

 

Osoby które zalegają z płatnościami będą mogły uregulować swoje zobowiązania przelewem internetowo lub w banku.

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z ustaleniami od 01 grudnia 2018 do 01 marca 2019 nastąpi wyłączenie prądu do altan, za wyjątkiem tych działek gdzie są uregulowane wszystkie należności i wpłacona została zaliczka w wysokości 100zł.

 

Zarząd zwraca się z prośbą do wszystkich działkowców o zamykanie bram i zwracanie uwagi na osoby obce w Ogrodzie.