Aktualności

 

Komunikat kwiecień 2020

2020-04-15 11:39

Zarząd informuje, że w związku z trwającą epidemią korona wirusa na podstawie Zarządzeń i komunikatów KR PZD:

  • Zawiesza się posiedzenia Zarządu
  • Przesuwa się zwołanie Walnego Zebrania
  • Zabranie się korzystania z placu zabaw i „wiaty”
  • Na działce mogą przebywać tylko właściciele działki
  • Na 28 kwietnia br. ustala się zbiórkę odpadów biodegradowalnych tylko w workach brązowych  z nadrukiem w wyznaczonych miejscach jak w roku ubiegłym. (worki bedą do odbioru u członków zarządu i Gospodarza Ogrodu)
  • Ze względu na brak ustaleń co do płatności w br. zgodnie z wytycznymi KR PZD należy wpłacać zaliczkowo kwotę jak w 2019r

 

Ustroń 09 kwietnia 2020 roku